Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau i blant a theuluoedd yma yn y ganolfan
Os gwelwch yn dda edrychwch ar y ddarpariaeth wahanol a rhowch alwad i ni os oes angen rhagor o wybodaeth neu os hoffech gofrestru .
Darllen Mwy

Croeso i Ganolfan Blant Trelái a Chaerau

Canolfan Blant Trelái a Chaerau (ECCC) yw Canolfan Blant Integredig gyntaf Caerdydd ac mae wedi bod yn agored a gweithredol ar gyfer teuluoedd ers mis Mehefin 2005. Roedd y ECCC Adeiladwyd gyda'r amcanion i wella iechyd, addysg a datblygiad emosiynol plant ifanc a theuluoedd drwy ymagwedd integredig ac yn gwasanaethu rhai sy'n byw yn y cymunedau lleol Trelai a Chaerau.

Mae amrywiaeth eang o grwpiau a gwasanaethau a gynigir yn y Ganolfan sy'n cael eu cynnal yn yr Ystafell Gymunedol.
Yr Ystafell Gymunedol yn cael ei staffio gan ddau weithwyr chwarae a sesiynau yn cael eu cyd-hwyluso gyda ein partneriaid megis Dechrau'n Deg.

Cael Gwybod Mwy

Ein Partneriaid