Timau Staff

Uwch Reolwyr / Tîm y Bartneriaeth

Carolyn Asante Pennaeth y Ganolfan
Kathryn Leighfield Dirprwy Bennaeth y Ganolfan / Cydlynydd Anghenion Arbennig
Karen March Rheolwr Gofal Dydd
Lynda Jenkins Arweinydd yr Ystafell Gymunedol
Pam Davies Rheolwr Chwarae Dechrau’n Deg a’r Rhaglen Magu i Rieni
Helen McDonald Iaith a Chwarae Dechrau’n Deg
Cath Keegan-Smith Rheolwr Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar
Sarah Fitzgibbon Rheolwr Parents Plus Dechrau’n Deg
Karenza Moulton Ymwelydd Iechyd Dechrau’n Deg
Jenny Vale Swyddog Cyllid
Tîm Gweinyddol
Sue Atkins Swyddog Derbynfa/Gweinyddol
Deborah Price Swyddog Derbynfa/Gweinyddol
Tîm y Feithrinfa
Rebecca Cullen Athrawes
Delia Cole Athrawes
Cath Cooper Athrawes
Margaret Owen Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
Diane Horne Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
Jamie Evans Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
Rachel Fulthorpe Athrawes
Rebecca Goulding Athrawes
Fflur Angharad Athrawes
Jaci Gudgeon Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
Laurie Sewell Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
Naomi Asante Cynorthwy-ydd Addysgu

 

Tîm Staff y Ganolfan

Tîm Gofal Dydd
Jane Brown Uwch Weithiwr Allweddol – Ystafell Fabanod
Rhian Taylor Uwch Weithiwr Allweddol – Ystafell Fabanod
Lisa Haincock Gweithiwr Allweddol – Ystafell Fabanod
Stacey Ward Gweithiwr Allweddol – Ystafell Fabanod
Molly Scanlon Gweithiwr Allweddol – Ystafell Fabanod
Gill Davies Uwch Weithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Amanda Johnson Uwch Weithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Louise Hingston Uwch Weithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Rhian Bailey Gweithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Bernadette John Gweithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Karen Sterio Gweithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Gemma Stubbs Gweithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Abbie Smith Gweithiwr Allweddol – Gofal Dydd 2
Staff yn gweithio ar draws y Ganolfan
Alice Evans Cynorthwy-ydd Addysgu (cymorth 1:1 a Grwpiau Cymunedol)
Kirsty Richards Cynorthwy-ydd Addysgu (cymorth 1:1 a’r Clwb Ar ôl Ysgol)
Christine Stephens Gweithiwr Chwarae (Ystafell Gymunedol/Clwb Gwyliau)
Lynette Beer Cymorth 1:1
Anne Cleverdon Cymorth 1:1
Michelle Strachen Cymorth 1:1
Linda White Clwb Brecwast / Gofal Dydd
Jemma Evans Cinio / Gofal Dydd
Gwen James Cyflenwi – Gofal Dydd / Nyrsio / Clwb ar ôl Ysgol
Chelsea Bricknell Rhan Amser Clwb ar ôl Ysgol / Clwb Gwyliau
Tîm gofalu’r adeilad
Steve Woods Rheolwr Ystadau
Andrew Miller Gofalwr Adeilad
John Gauci Gofalwr Adeilad
Y Tîm Arlwyo
Sue Marshall Cogyddes
Nicola Lack Cogydd Cynorthwyol